Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Een nieuw tussensegment

Samen met de ketenpartners is een nieuw concept in de vleeskuikenhouderij gestart. De Gildehoen heeft als doelstelling meer dierenwelzijn, weinig of geen antibioticaverbruik, betaalbaarheid en goede smaak. Met dit tussensegment geeft de industrie aan actief bezig te zijn met verduurzaming van de sector. De boeren die werken met de Gildehoen beleven meer plezier aan het werken in de stallen. De kippen zijn levendig, spelen en fladderen volop.

 

Maatschappelijke discussie dierenwelzijn

Met de Gildehoen speelt de vleeskuikensector in op de maatschappelijke discussies over dierenwelzijn. De sector mag niet het verwijt krijgen dat er niets wordt gedaan aan het welzijn van de dieren. De consument is vrij te kiezen welk soort kippenvlees men wilt eten. Er is keus van regulier tot scharrel en van duurzaam tot biologisch. Met de Gildehoen is een duurzame variant op de markt gekomen. De dieren hebben meer ruimte, hebben daglicht, 24-uur per dag water, speelmateriaal en de mogelijkheid al scharrelend graan te pikken in de stal. In tegenstelling tot de scharrel– en biologische hoenders hebben deze dieren geen buitenuitloop. Hierdoor is het mogelijk voor de mesters om relatief eenvoudig over te stappen van reguliere kip naar duurzame kip. Het is toepasbaar in de bestaande stallen, dit houdt het concept betaalbaar.

Vierkantsverwaarding

Als blijkt dat de consument bereid is iets meer te betalen voor een lekker stukje kip dat gezond en prettig opgroeit. Dan kan de Gildehoen een groot succes worden in uw winkel en is het het vlees van de nabije toekomst.  Om de prijs voor zowel de detaillist als de consument  aantrekkelijk te houden is de vierkantsverwaarding van belang. Wij vertellen u hier graag meer over. scherialogo